Thursday, May 16, 2013

Kamera & Saya


Kamera dan Saya.....Catatan visual oleh Nasir Roli . Catatan visual mengenai kehidupan dan falsafah serta pemikiran manusia sekeliling.

No comments:

Post a Comment